Potřebuji půjčku

Nabízím půjčky

Co znamená Vinkulace ?

Slovník

Jedná se o zastavení pohledávek, které vznikly pojištěnému vůči jeho pojišťovně. Tato událost může
vzniknout z důvodu vzniku pojistné události, která je kryta ve prospěch banky. V praxi to tedy znamená, že banka dostane pojistné plnění v tom případě, že vám půjčila například na domek, který byl zničen povodní nebo jinou přírodní nebo jinou katastrofou.