Potřebuji půjčku

Nabízím půjčky

Podmínky užívání

 1. Portál SenzaPujcky.cz umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky půjček soukromých osob nebo podnikatelských subjektů, dále jen uživatelů.
 2. Služby SenzaPujcky.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří pouze doplňkové funkce u inzerátu typu nabídka. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality SenzaPujcky.cz například zvýhodnění pozice (topnutí) nebo ověření poskytovatele.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit, pokud bude v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami SenzaPujcky.cz nebo dobrými mravy.
 4. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám SenzaPujcky.cz.
 5. Vložená poptávka bude bezplatně zveřejněna po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail s informacemi o odstranění nebo aktualizaci inzerátu.
 6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí odkazu, který dostal emailem.
 7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání nebo zaplacení služeb.
 8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním využitím registračních a statistických údajů.
 9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb SenzaPujcky.cz ani za způsob jakým služby SenzaPujcky.cz využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb SenzaPujcky.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb SenzaPujcky.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb SenzaPujcky.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby SenzaPujcky.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.
 13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které nabízí portál SenzaPujcky.cz.
 14. K zobrazování reklam návštěvníkům našich webových stránek využíváme služby reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou použít informace (neobsahující vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto a jiných webových stránkách s cílem poskytnout reklamy o službách, které vás zajímají.
 15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
 16. Registrací na stránce SenzaPujcky.cz souhlasíte s občasným zasíláním reklamních emailů. Zasílání můžete zrušit v nastavení po přihlášení poskytovatele.